To "Klan" czy "Na wspólnej? Odgadniesz po opisie?

Wasza średnia

10/12