Sprawdź, czy rozpoznasz słynny polski film po cytacie

Wasza średnia

11/15

Te cytaty zna każdy Polak. Ale czy wiesz, z których filmów pochodzą?