Czy pamiętasz, co mówili bohaterowie kultowych bajek z lat 90.?

Wasza średnia

10/13

Na pewno kojarzysz bohaterów tych bajek z lat 90. Sprawdź, czy pamiętasz ich najsłynniejsze powiedzonka.