konserwator zabytków

Więcej o:

konserwator zabytków

  • Powstaje szkoła dla konserwatorów zabytków

    Trwają rozmowy, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nabór do nowej szkoły rozpocznie się w 2006 r. Przyszli konserwatorzy zabytków mieliby się uczyć pod okiem wykładowców katowickiej ASP. Dowiedzą się wszystkiego o materiałoznawstwie, malarstwie czy architekturze. Poznają tradycyjne

  • Co z archiwum Herberta?

    zabytków uznał papiery po Herbercie za dobro narodowe, nie można byłoby ich wywieźć za granicę. Za pozostawieniem herbertowskiego archiwum w Polsce opowiedziało się kilkudziesięciu polskich intelektualistów, którzy w liście do konserwatora zabytków piszą: "Archiwum Zbigniewa Herberta jest częścią

  • Spór o archiwum poety

    , ponieważ jako powstałe po 1948 roku nie jest prawnie chronione. Sytuacja mogłaby się zmienić, gdyby wojewódzki konserwator zabytków w Warszawie Ryszard Głowacz uznał je za dobra narodowe, które trzeba traktować w sposób szczególny. Taka decyzja nie została jeszcze podjęta, ale konserwator zasięgał w sprawie