Dar

  • Dar ***

    Dar ***

    Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

    Marek Kuprowski