Siódmy syn

  • Siódmy syn **

    Siódmy syn **

    Przychodził na świat w bólach, odejdzie po cichu.

    Marek Kuprowski