frankie cosmos

  • The Great Escape - jak się wyróżnić w lawinie nowej muzyki

    The Great Escape - jak się wyróżnić w lawinie nowej muzyki

    Udawany ślub na scenie, artystka z filharmonii grająca pop, miękki soul w wykonaniu twardych chłopaków - festiwal młodych talentów w Brighton był lekcją tego, jak zwrócić na siebie uwagę na przepełnionej scenie muzycznej.

    Przemysław Gulda