leon nimczyk

  • Leon Niemczyk - polski Humphrey Bogart

    Leon Niemczyk - polski Humphrey Bogart

    Aktor wszech czasów! Przez 50 lat swojej kariery zagrał w rekordowej liczbie ponad 400 filmów polskich i i blisko 150 zagranicznych. Trudno w krótkiej formie wymienić jego najznakomitsze i najbardziej pamiętne kreacje, ale spróbujemy.

    Marta Putkowska