recenzja

  • Selma ****

    Selma ****

    Kaznodzieja bez karabinu.

    Marek Kuprowski
  • Z jednej krwi **