AfryKamera 2008

Słysząc słowo Afryka, jaki obraz widzisz przed oczami? Bieda, głód, AIDS czy nieustanna walka o przeżycie? Taki stereotypowy obraz jest mocno zakorzeniony w świadomości mieszkańców Starego Kontynentu. Powstał w wyniku niezwykle tendencyjnego spoglądania na Afrykę, odsuwając na drugi plan kulturowe bogactwo Czarnego Lądu. Swój udział w kształtowaniu takiego wizerunku ma zarówno kinematografia amerykańska, jak i twórczość europejska. W filmach tych problemy Afryki przedstawiono powierzchownie i schematycznie. Jak jest naprawdę?

W myśl zasady "nic o nas bez nas" śmiało można stwierdzić, że nikt nie pokaże bardziej wiarygodnie Afryki niż sami Afrykańczycy. Kino afrykańskie staje się coraz bardziej atrakcyjne i doceniane na całym świecie. Jedyną okazją w naszej części Europy do zapoznania się z dorobkiem filmowym Czarnego Lądu jest festiwal "AFRYKAMERA".

Prezentując ciekawych i docenianych artystów pragniemy promować to, co najwartościowsze na kontynencie afrykańskim oraz poszerzać horyzonty oglądu współczesnego świata. Dążymy do wspierania pozytywnej promocji Afryki w Polsce, pokazania bogactwa i różnorodności kontynentu oraz jego bardziej realistycznego obrazu, nie tylko naznaczonego wojnami i kolonializmem. Zapraszamy na nasz polsko-afrykański dialog kulturalny - zachęcają organizatorzy z Centrum Współpracy Rozwojowej.

Głównym celem festiwalu "AfryKamera" jest prezentacja dorobku kinematografii afrykańskiej, jak również ukazanych różnorodnych aspektów sztuki Czarnego Lądu. W dniu uroczystego otwarcia festiwalu będzie można obejrzeć oryginalne obrazy utrzymane w nurcie współczesnego malarstwa afrykańskiego Tingatinga, jak również zapoznać się z różnymi gatunkami afrykańskiej muzyki. Organizatorzy zapraszają również do udziału w dyskusjach, podczas których zostanie poruszony temat medialnego obrazu Afryki oraz sytuacji kobiet w afrykańskich społeczeństwach. Podczas spotkań głos zabiorą eksperci z różnych dziedzin: afrykaniści, medioznawcy, antropolodzy kultury, politolodzy oraz socjolodzy. Jak zwykły człowiek może wpłynąć na globalny rozwój ekonomiczny będzie można się dowiedzieć podczas warsztatów, promujących Fair Trade, czyli ideę sprawiedliwego handlu.