Andrzej Krzysztof Waśkiewicz nie żyje. Poeta i krytyk miał 71 lat

Wielka strata dla trójmiejskiego środowiska literackiego - odszedł poeta, krytyk literacki, redaktor czasopisma ?Autograf?.
W nocy z wtorku na środę, 10/11 lipca zmarł w Gdańsku Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, jedna z najważniejszych postaci trójmiejskiego życia literackiego. Waśkiewicz był poetą, krytykiem literackim i edytorem. Od wielu lat redagował trójmiejski dwumiesięcznik literacki "Autograf".

Urodził się w 1941 roku w Warszawie, studia polonistyczne kończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale potem związał się z Gdańskiem. Jako poeta debiutował jeszcze w latach 60-tych. W jego dorobku znaleźć można kilkadziesiąt tomów poezji - za całokształt swej twórczości otrzymał w 2007 roku nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza. Był równie aktywny jako redaktor - przygotował niezliczoną ilość publikacji różnego rodzaju: antologii, zbiorów i czasopism poetyckich. Dla wielu młodych, zwłaszcza trójmiejskich, poetów był surowym, ale rzetelnym pierwszym krytykiem ich twórczości.

śniłem że śnię było coraz ciemniej

śniłem że śnię było coraz ciemniej
noc przepływała przeze mnie śniłem
nie sen już: jawę
jakby między nami
rozległ się świat lub krew na krawędzi głosu
(jak we śnie zagubiony oddech)
a na odległość szeptu
(jakby to miasto było między nami)
śniłem to - dziecko we śnie porzucone
pod okiem gwiazdy rosło jawne światło
głos się obnażał
i pomiędzy nami
trwało to miasto z realnego snu
miasto o bramach otwartych i otwartych oczach
spod skóry snu patrzy krew i trwa
szept krwi
zbiegnij zbiegnij w sen
jak w krew rozlaną (oto nóż cię wyśnił
oto opuścił cię ogród oto ty odszedłeś z ogrodu miasta)
na odległość szeptu
ostra i bezlitosna gwiazda którą śniłeś