Nie rozwiążesz tego quizu, jeśli nigdy nie miałeś w rękach Biblii. Dasz radę?

1 / 12

"Być alfą i omegą" oznacza:

2 / 12

Który ze zwrotów określających ciemność pochodzi z Biblii?

3 / 12

Synem marnotrawnym nazywa się człowieka, który:

4 / 12

Judasz, postać z Nowego Testamentu, jest symbolem:

5 / 12

Pomoc finansowa przekazana przez osobę niezamożną to biblijny/a:

6 / 12

"Wieża Babel" oznacza:

7 / 12

Ile według biblijnego powiedzenia było lat tłustych, a ile chudych?

8 / 12

Przymiotnik oznaczający sprawiedliwą, mądrą decyzję w sporze to:

9 / 12

Frazeologizm oznaczający bardzo smutną wiadomość to "... wieść":

10 / 12

"Chodzić od Annasza do Kajfasza" oznacza:

11 / 12

Kto jest autorem słynnych słów "umywam ręce", które oznaczają odcięcie się od odpowiedzialności w danej sprawie?

12 / 12

Do jakiego starotestamentalnego wydarzenia nawiązują frazeologizmy: "kainowa zbrodnia", "kainowe znamię", "kainowe brzemię"?

Do zdobycia 12 punktów.