My podajemy wydarzenie historyczne, ty dopasowujesz miejsce. To tylko wydaje się łatwe

1 / 15

Rewolucja październikowa miała miejsce (fot. domena publiczna):

2 / 15

Miejscem zatonięcia Titanica jest:

3 / 15

Udany zamach na Franza Kutscherę miał miejsce:

4 / 15

Arabska wiosna rozpoczęła się w 2010 roku od protestów społecznych w:

5 / 15

Wojna sześciodniowa rozegrała się:

6 / 15

Rewolucją goździków został nazwany pucz wojskowy przeprowadzony w:

7 / 15

Za miejsce wynalezienia papieru uważa się:

8 / 15

Spisek prochowy to nieudany zamach zorganizowany w roku 1605 w:

9 / 15

Maria Skłodowska-Curie dokonała swoich najważniejszych odkryć w laboratorium w:

10 / 15

"Deklaracja praw człowieka i obywatela" została uchwalona w roku 1789:

11 / 15

Miasto, w którym został zastrzelony John F. Kennedy, to:

12 / 15

Wojna Dwóch Róż toczyła się:

13 / 15

Polityka apartheidu obowiązywała do lat 90. w:

14 / 15

Akcja Barbarossa to kryptonim dokonanego przez III Rzeszę ataku na:

15 / 15

Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian'an Men), gdzie w czerwcu roku 1989 dokonano masakry uczestników protestów, znajduje się w:

Powodzenia!