Grizli, Puchatek i ''Biały mi¶.'' SprawdĽ, jak dużo wiesz o... niedĽwiedziach!

1 / 16

NiedĽwiedĽ jest symbolem tego miasta, obecnym zarówna na fladze, jak i w herbie. Chodzi o:

2 / 16

NiedĽwiedĽ grizli w ¶rodowisku naturalnym występuje na terenie:

3 / 16

Film Stanisława Barei ''Mi¶'' miał premierę w roku:

4 / 16

Gawr± nazywa się:

5 / 16

NiedĽwiedĽ bambusowy to inna nazwa:

6 / 16

Kto¶, kto wy¶wiadczył nam niedĽwiedzi± przysługę:

7 / 16

Mi¶ Paddington z popularnego brytyjskiego cyklu ksi±żek i filmów jest zwykle ubrany w:

8 / 16

Jednym z aktorów prowadz±cych program ''Mi¶ z okienka'' był:

9 / 16

Słynny niedĽwiedĽ brunatny adoptowany przez jedn± z kompanii 2. Korpusu Polskiego otrzymał imię:

10 / 16

Pomnik Misia Uszatka możemy ogl±dać w:

11 / 16

Popularny niegdy¶ obrzęd ludowy zwany ''wodzeniem niedĽwiedzia'' jest zwi±zany z okresem:

12 / 16

Popularna piosenka ''Biały mi¶'' w wykonaniu Tymona Tymańskiego i zespołu Transistors pojawia się na ¶cieżce dĽwiękowej filmu:

13 / 16

Gwiazdozbiór zwany Wielk± NiedĽwiedzic± jest widoczny w Polsce:

14 / 16

Postać literacka znana w Polsce jako Kubu¶ Puchatek w oryginale ma na imię:

15 / 16

NiedĽwiedĽ o imieniu Baloo to jedna z głównych postaci:

16 / 16

Wokalist± i frontmanem zespołu Dr Misio jest: