Czyj to portret? Rozpoznasz sławne postacie historyczne na obrazach?

1 / 15

Ten słynny portret przedstawia:

2 / 15

Ta rycina przedstawia:

3 / 15

Na portrecie widzimy:

4 / 15

Ten mężczyzna to:

5 / 15

Władczyni na tym portrecie to:

6 / 15

Na tym portrecie jest:

7 / 15

Te rycina przedstawia:

8 / 15

Na ilustracji widzimy portret:

9 / 15

Ten słynny "Autoportret" narysował:

10 / 15

Na portrecie został przedstawiony:

11 / 15

Mężczyzna na tym obrazie to:

12 / 15

Na tym portrecie widzimy:

13 / 15

Na tym rysunku Jana Matejki widzimy króla:

14 / 15

... a na tym obrazie Marcello Bacciarelli przedstawił:

15 / 15

Mężczyzna widoczny na portrecie to: