CLXIII Cośrodowy quiz wiedzy

1 / 12

Nad którą rzeką leży Budapeszt?

2 / 12

Siedmiogrodem nazywano:

3 / 12

Kategoria estetyczna, która łączy w jednym dziele przeciwstawne pierwiastki, np. tragizm i komizm:

4 / 12

Spośród wymienionych najbliżej Ziemi znajduje się:

5 / 12

"Wszyscy jesteśmy Chrystusami" oraz "7 uczuć" to filmy:

6 / 12

Który artysta NIE należy do tzw. Klubu 27?

7 / 12

Komisarz Eberhard Mock, rozwiązujący sprawy kryminalne w XX-wiecznym Breslau, to bohater powieści:

8 / 12

Martin Luther King został zamordowany w latach:

9 / 12

Motocykle żużlowe NIE posiadają:

10 / 12

Malachit znajduje się na fotografii:

11 / 12

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest nagrodą dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim:

12 / 12

Nazwa stolicy Japonii oznacza: