Tak trudnego quizu w wakacje jeszcze nie było. Czas na CLXXXI cośrodowy!

1 / 12

Hipopotamek karłowaty to:

2 / 12

Do czego wykorzystywane są perowskity?

3 / 12

Kto zwykł kończyć każde swoje wystąpienie w Senacie zdaniem: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam." ?

4 / 12

Który z poniższych skrótów oznacza jeden z najpopularniejszych warunków handlowych Incoterms?

5 / 12

rólowa Elżbieta II urodziła się w tym samym roku co:

6 / 12

Do której organizacji międzynarodowej nie należy Polska?

7 / 12

Najstarsze drzewo na świecie to:

8 / 12

Z jakiego kontynentu wywodzi się ziemniak?

9 / 12

Czym zajmuje się rymarz?

10 / 12

Technikę sfumato stosuje się w:

11 / 12

Ile gatunków nietoperzy występuje w Polsce?

12 / 12

Kto pisał książki pod pseudonimem ?Mruczysław Pazurek?