W tym quizie historycznym liczy się nie tylko wiedza. Dodasz imię do nazwiska?

1 / 13

__ Mazowiecki, Prezes Rady Ministrów III Rzeczpospolitej.

2 / 13

__ Jefferson - trzeci prezydent USA.

3 / 13

__ Balcerowicz - jeden z twórców programu reform gospodarczo-ustrojowych.

4 / 13

__ Suchocka - w 1992 roku objęła funkcję Prezesa Rady Ministrów.

5 / 13

___ III Krzywousty - syn Władysława I Hermana.

6 / 13

__ Rakuszanka, nazywana "matką królów".

7 / 13

__ Newton - sformułował m.in. prawo powszechnego ciążenia.

8 / 13

__ Gierek, I Sekretarz KC PZPR.

9 / 13

__ Bowes-Lyon, po śmierci męża: królowa matka.

10 / 13

__ Skłodowska-Curie - prekursorka radiochemii, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla

11 / 13

__ Churchill - premier Wielkiej Brytanii.

12 / 13

__ Narutowicz - pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

13 / 13

__ Kaczorowski - prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

.