Masz pamięć do dat? To w tym quizie musisz mieć komplet punktów

1 / 11

Bitwa pod Cedynią odbyła się:

2 / 11

Bitwa pod Grunwaldem odbyła się:

3 / 11

Bitwa pod Racławicami odbyła się:

4 / 11

Pierwszy rozbiór Polski miał miejsce w __ roku.

5 / 11

Herbatka bostońska to protest, który miał miejsce w __ wieku.

6 / 11

Bitwa pod Wiedniem miała miejsce:

7 / 11

Bitwa pod Waterloo miała miejsce:

8 / 11

Traktat wersalski podpisano:

9 / 11

Konferencja jałtańska odbyła się w:

10 / 11

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło:

11 / 11

Bombę atomową na Hiroszimę zrzucono:

.