Znasz twórczość Baczyńskiego? To masz szansę na jakieś punkty. Pytamy o pokolenie Kolumbów

1 / 10

Autorem powieści "Kolumbowie. Rocznik 20" jest:

2 / 10

"Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?" - to ostatni wers wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt.:

3 / 10

"Ziutek", czyli Józef Szczepański, jest autorem powstańczej piosenki "Pałacyk Michla". Uzupełnij słowa: "Pałacyk Michla, __, Wola, bronią jej chłopcy od >>Parasola<<".

4 / 10

"Inny świat. Zapiski sowieckie" to wspomnienia:

5 / 10

"Zapomnijcie o nas/nie pytajcie o naszą młodość" - to fragment wiersza "Zostawcie nas", napisanego przez:

6 / 10

"Nas nauczono" - te słowa pojawiają się w wierszu "Pokolenie (Wiatr drzewa spienia)", którego autorem jest:

7 / 10

W opowiadaniach Tadeusza Borowskiego pojawia się jego żona:

8 / 10

A w wierszach Anny Kamieńskiej pojawia się biblijna postać. Kto?

9 / 10

Tadeusz Różewicz jest autorem dramatu, w którego teatralnych adaptacjach główną postać - Bohatera - grali m.in. Tadeusz Łomnicki i Gustaw Holoubek. To:

10 / 10

Gustaw Herling-Grudziński napisał:

.