"Jak to jest być..."? Ten quiz sprawdzi, co wiesz o historii książek i druku

1 / 13

Druk, czyli ruchomą czcionkę, wynaleziono w XV wieku. Jego twórcą jest:

2 / 13

A co było pierwszą książką wydaną wspomnianą metodą?

3 / 13

Jeden z 17 zachowanych egzemplarzy wspomnianej książki można obejrzeć w polskim muzeum. W jakim mieście?

4 / 13

Pergamin to:

5 / 13

Z kolei bibliofil jest:

6 / 13

Alternatywną nazwą pisma obrazkowego jest:

7 / 13

Tą nazwą określamy dział piśmiennictwa zapoczątkowany w starożytności, który opisuje żywoty świętych, związane z nimi legendy i opisy cudów. Chodzi o:

8 / 13

Czym jest iluminatorstwo?

9 / 13

Osoba wykonująca ten zawód zajmowała się ręcznym przepisywaniem książek. O byciu nim powiadają, że "to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze". Mowa o:

10 / 13

Frazeologizm "przeczytać coś od deski do deski" jest mocno powiązany z historią książek. Dotyczy faktu, że w przeszłości:

11 / 13

"Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj" to najstarsze zdanie zapisane w języku polskim. Znajdziemy je w książce:

12 / 13

Jak nazywa się element książki, który zawiera numer strony?

13 / 13

Z kolei odstęp między literami lub wyrazami w terminologii wydawniczej nazywa się:

7/13 to już sukces