Wielki powrót quizu SZKOLNEGO. Jeśli nie spaliście na lekcjach, to powinno być 10/10

1 / 10

Konkurs matematyczny trwa 1 godzinę i 15 minut. Każdy uczestnik ma do rozwiązania 30 zadań. Jeżeli uczestnik przeznaczy na każde zadanie dokładnie tyle samo czasu, to rozwiązanie jednego zajmie mu:

2 / 10

W którym roku zawarto unię w Krewie?

3 / 10

Oblicz medianę liczb: 5, 8, -1, 6, 6, 1, 10.

4 / 10

Zespół populacji organizmów roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów różnych gatunków, powiązanych ze sobą siecią rozmaitych zależności, to:

5 / 10

Kim był Grabiec z dramatu "Balladyna" Juliusza Słowackiego?

6 / 10

Oddzielenie ciała stałego od cieczy przez zlanie klarownej cieczy znad osadu to:

7 / 10

Wyraz "niech" to:

8 / 10

Boisko do piłki siatkowej to prostokąt o wymiarach:

9 / 10

Kto sprowadził Krzyżaków do Polski?

10 / 10

Gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (a liczba osób popierających wniosek wynosi więcej niż 50% liczby głosów), to jest to większość:

Sprawdź, co pamiętasz z czasów szkolnych