W dzisiejszym szkolnym podkręcamy tempo. 10/10 tylko dla prymusów

1 / 10

Wskaż uporządkowanie nazw węgli kopalnych zgodnie z geologicznym czasem ich powstania (od najstarszego do najmłodszego):

2 / 10

Aby nadać wyrazom znaczenie "mały", "o niewielkim rozmiarze", używa się formantów:

3 / 10

W okresie panowania Bolesława Krzywoustego monarchia miała charakter patrymonialny, na co wskazuje:

4 / 10

Barwa oczu u ludzi dziedziczy się jednogenowo. Barwa oczu niebieska jest cechą recesywną (a) w stosunku do barwy brązowej (A). Matka ma oczy brązowe i jest homozygotą dominującą, a ojciec ma oczy niebieskie. Jaki kolor oczu będą miały ich dzieci?

5 / 10

Czytać ____ - domyślać się tego, co nie jest napisane lub nie zostało powiedziane wprost, wyraźnie.

6 / 10

Prędkość średnia piechura na trasie 10 km wyniosła 5 km/h, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa 20 km/h. O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście?

7 / 10

W którym szeregu wydarzenia dotyczące odkryć geograficznych uporządkowane są chronologicznie?

8 / 10

Insulina:

9 / 10

Wodór jest gazem o gęstości ____ od gęstości powietrza.

10 / 10

"Mary is reading a book" to przykład zdania z języka angielskiego zapisanego w czasie:

Zdobędziesz czerwony pasek na świadectwie?