W dzisiejszym akademickim 5 ekstremalnie trudnych pytań. Wykażesz się wiedzą?

1 / 5

Najmniejszym (pod względem objętości) gatunkiem informacyjnym w dziennikarstwie jest:

2 / 5

Czym różni się debata (zwana też dyskusją) od wywiadu?

3 / 5

Felieton jest gatunkiem:

4 / 5

Który z poniższych programów telewizyjnych nie emituje reportaży?

5 / 5

Gatunkiem, w ramach którego autor nie powinien eksponować swojego stanowiska w sprawie, jest:

Dziś pytamy o gatunki dziennikarskie. 5/5 dla prawdziwych znawców