Tak trudnego szkolnego jeszcze nie było. 6/10 to już sukces

1 / 10

Szereg, w którym uporządkowano religie zgodnie z chronologią ich powstania, to:

2 / 10

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5, a cyfra setek jest o 6 mniejsza od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki?

3 / 10

"Paryż chce wieży towarzyszyć krokom". W tym wersie z wiersza Czesława Miłosza pt. "Ojciec objaśnia" występuje:

4 / 10

Jakie oddziaływanie zachodzi pomiędzy populacją mszycy a populacją brzozy?

5 / 10

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1, a, b, c, 10. Mediana liczb: 1, a, b jest równa 3, a mediana liczb: a, b, c, 10 jest równa 5. Liczba c jest równa:

6 / 10

Apokryf to:

7 / 10

Do naczynia o objętości V = 0,75 l wlano 0,45 l wody. Jaki procent objętości tego naczynia stanowi objętość wody?

8 / 10

Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebują szczegółowej mapy. Najdokładniejsza będzie mapa w skali:

9 / 10

W wycieczce rowerowej uczestniczy 32 uczniów. Chłopców jest o 8 więcej niż dziewcząt. Ilu chłopców jest w tej grupie?

10 / 10

Szczątki roślin i zwierząt ulegają w glebie rozkładowi na proste związki mineralne. Aby ten rozkład był możliwy, potrzebny jest tlen, ponieważ:

Komplet punktów tylko dla omnibusów