Dzisiejszy ekstremalny tylko dla prawdziwych erudytów. Nie będzie łatwo

1 / 10

Jak nazywała się misja wysłana na Marsa na rakiecie Atlas V 5 maja 2018 roku?

2 / 10

Kiedy dokonano pierwszej znanej ludziom amputacji?

3 / 10

Ten szybowiec został zaprezentowany w 2005 roku jako pierwszy projekt Michaela Greinera.

4 / 10

W kilogramie wody oceanicznej o stężeniu 35 promili znajduje się:

5 / 10

Zjawisko to powstaje dzięki uginaniu się światła słonecznego lub księżycowego w chmurze drobnego pyłu (zwykle pochodzenia wulkanicznego) o wielkości ziaren ok. 0,002mm.

6 / 10

Czym jest intonem kadencjalny?

7 / 10

Wiara w to, że na wydarzenia zachodzące na świecie wpływa rzeczywistość duchowa nazywana jest:

8 / 10

Jego zdaniem hierarchia biurokratyczna wykazuje wyraźne ograniczenia co do efektywności. W funkcjonowanie otwarcie zbiurokratyzowanych (czyli sztywnych i nieelastycznych) organizacji wkradają się "usterki wewnętrzne".

9 / 10

Czego dotyczy reguła przekory?

10 / 10

Dzieło złożone ze specjalnie spreparowanych czy przystosowanych przedmiotów codziennego użytku, bezużytecznych fragmentów rzeczy, znalezionych odpadków to:

Nikt nie ma szans na komplet