Czytaliście kiedyś "Dziady"? Ten quiz zweryfikuje waszą wiedzę!

1 / 9

Na początek coś łatwego. Kto napisał "Dziady"?

2 / 9

Której części "Dziadów" nigdy nie ukończono?

3 / 9

Wskaż czas akcji II. części.

4 / 9

W którym roku wydano III. część "Dziadów"?

5 / 9

W scenie "Salon Warszawski" autor dokonuje krytyki której części społeczeństwa?

6 / 9

Kim był Iwan Nowosilcow?

7 / 9

O którym rodzaju śmierci nie mówi Pustelnik?

8 / 9

Kto był wspomnianym Pustelnikiem?

9 / 9

Jaką nazwę nosi II. scena III. części "Dziadów"?

Do zdobycia 9 punktów