Ile wiecie o słowiańskich tradycjach? Ten quiz o Dziadach to sprawdzi!

1 / 10

Co można było robić w czasie święta?

2 / 10

Który z żywiołów miał ogromne znaczenie podczas trwania Dziadów?

3 / 10

Od czego zależna była dokładna data Dziadów?

4 / 10

Kogo uważano za łącznik z zaświatami?

5 / 10

Która z tych sentencji była wypowiadana w czasie obrzędów?

6 / 10

Jak nazywały się maski zakładane w czasie Dziadów?

7 / 10

W którym kraju obchodzi się zwyczaje bardzo zbliżone do słowiańskich Dziadów?

8 / 10

Ile razy w roku oddawano cześć zmarłym?

9 / 10

Jakie jest pochodzenie słowa "dziad"?

10 / 10

"Rękawki" to nazwa zmodyfikowanego, obchodzonego do dziś święta zmarłych:

Zdobędziecie komplet?