Ten polonistyczny nie zostawi na was suchej nitki! Gotowi na wyzwanie?

1 / 10

Jak miała na imię ukochana Filona?

2 / 10

Który z wymienionych nie jest stylem języka?

3 / 10

Kto napisał "Syzyfowe prace"?

4 / 10

Użycie słowa "zaginienie" zamiast słowa "zaginięcie" to błąd:

5 / 10

W którym roku urodził się Henryk Sienkiewicz?

6 / 10

[g] to głoska dźwięczna czy bezdźwięczna?

7 / 10

"Panno święta, co jasnej bronisz ......."

8 / 10

Do gatunków lirycznych nie należy:

9 / 10

Kto jest autorem wiersza "Jeśli porcelana, to wyłącznie taka"?

10 / 10

Celowe powtórzenie tego samego wyrazu na początku zdania, wersu lub strofy w utworze to:

Pamiętacie jeszcze coś z lekcji języka polskiego?