Oto 12 pytań o historię Polski! Wynik 8/12 to już powód do dumy!

1 / 12

W którym roku odbył się chrzest Polski?

2 / 12

Który z polskich władców doprowadził do rozbicia dzielnicowego?

3 / 12

O którym władcy mówimy, że "Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną"?

4 / 12

W którym roku został założony Uniwersytet Jagielloński w Krakowie?

5 / 12

Który polski władca dowodził pod Grunwaldem?

6 / 12

W którym roku Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się na mocy Unii Lubelskiej?

7 / 12

Ile było rozbiorów Polski?

8 / 12

W którym roku wybuchło powstanie listopadowe?

9 / 12

Jaki organ przekazał w 1918 roku całkowitą władzę Józefowi Piłsudskiemu?

10 / 12

Prezydent Rzeczypospolitej w okresie od 1926 do 1939 roku:

11 / 12

Oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952-1989:

12 / 12

W którym roku odbywały się Obrady Okrągłego Stołu?

Myślicie, że macie szanse?