Pamiętacie jeszcze coś z "Lalki"? Ten quiz to zweryfikuje!

1 / 8

Jak miała na imię Łęcka, w której Stanisław był nieszczęśliwie zakochany?

2 / 8

Kto napisał "Lalkę"?

3 / 8

Które z tych wydarzeń w życiu Wokulskiego miało miejsce najwcześniej?

4 / 8

Który z pracowników sklepu miał największe powodzenie u kobiet?

5 / 8

Co przywiózł ze sobą Wokulski z Turcji?

6 / 8

W którym roku Rzecki udał się na Węgry, by walczyć tam w powstaniu?

7 / 8

Wokulski poprosił pewnego mężczyznę o wylicytowanie w jego imieniu kamienicy Łęckich. Jak nazywał się ten mężczyzna?

8 / 8

Do czego nawiązuje tytuł "Lalka"?

Komplet to 8 punktów