W nowym szkolnym mniej matematyki, ale to nie znaczy, że będzie łatwo. Dasz radę?

1 / 10

Jak Jurand ze Spychowa potraktował Zygfryda w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza?

2 / 10

Występujące w pokładach węgla kamiennego skamieniałości roślin świadczą o tym, że węgiel jest skałą osadową pochodzenia:

3 / 10

Krawędź czworościanu foremnego ma długość 4 cm. Pole powierzchni całkowitej tego czworościanu jest równe:

4 / 10

Na zdjęciu widoczne są cztery rysunki. Który z nich przedstawia fragment pędu (liść i owoc) szarańczynu?

5 / 10

Szklana płytka umieszczona nisko nad płomieniem świecy pokrywa się czarną substancją. Tą substancją jest:

6 / 10

Która epoka literacka nastała w literaturze polskiej po baroku?

7 / 10

Mizerykordia to:

8 / 10

W którym szeregu wymieniono wyłącznie odnawialne źródła energii?

9 / 10

Za pomocą jakiej metody prezentuje się na mapie obiekty zbyt małe, by pokazać je w skali mapy?

10 / 10

Stary Testament jest świętą księgą:

10 punktów powinien zdobyć każdy, kto ukończył szkołę podstawową. W praktyce nie jest to takie proste