Stęskniliście się? To cotygodniowy quiz polonistyczny! Powodzenia!

1 / 10

Salomonowa mądrość oznacza:

2 / 10

Znak zmiany, głównie intonacji, ale także oddzielenia tekstów dwoistych oraz mający zapobiegać powtórzeniom słów, których można się łatwo domyślić. Mowa o:

3 / 10

Która epoka literacka trwała od ok. 476 roku do 1492 roku?

4 / 10

Każdemu dźwiękowi, każdej głosce odpowiada jeden, zawsze ten sam znak graficzny. Tak mówi jedna z zasad ortografii polskiej. Która to zasada?

5 / 10

"Balladyna" - jak miała na imię nimfa wodna mieszkająca w kryształowym pałacu na dnie jeziora?

6 / 10

"Na dworze był ogromny mróz, więc ubraliśmy się ciepło." Jaką częścią zdania jest słowo "ciepło"?

7 / 10

"Opowieść wigilijna" - kim był Bob Cratchit?

8 / 10

Który opis dotyczy funkcji kulturotwórczej języka?

9 / 10

W jakim mieście ma miejsce akcja "Romea i Julii"?

10 / 10

Która forma zapisu jest poprawna?

Dacie dziś z siebie wszystko?