Szkołę podstawową masz za sobą? To w szkolnym musisz mieć choć 7/10. Bez wymówek

1 / 10

Proces prowadzący do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności to:

2 / 10

Z jakiej dynastii wywodził się Bolesław Krzywousty?

3 / 10

Na mapie w skali 1:300.000.000 odległość pomiędzy Kairem a Delhi wynosi 1,5 cm. Ile wynosi ta odległość w rzeczywistości?

4 / 10

Do cukrów prostych, które krążą we krwi człowieka, należy:

5 / 10

W którym szeregu wydarzenia ułożone są tak, że tworzą związek przyczynowo-skutkowy?

6 / 10

Jadzia, płacąc w sklepie za trzy tabliczki czekolady, podała kasjerce 15 zł i otrzymała 0,60 zł reszty. Które z równań odpowiada treści zadania, jeśli cena tabliczki czekolady oznaczona jest jako x?

7 / 10

Energię zużywaną przez organizm człowieka można wyrażać w kilokaloriach (kcal) lub w kilodżulach (kJ). Załóżmy, że 1 kcal to 4,19 kJ. Wobec tego prawidłowa zależność to:

8 / 10

Konstanty Ildefons Gałczyński, "Prośba o wyspy szczęśliwe". W którym z poniższych wersów wiersza bezpośrednio ujawnia się podmiot liryczny?

9 / 10

Grupa złożona z trzynastu dziesięciolatków, jednego dwunastolatka i dwóch siedemnastolatków utworzyła Koło Ekologiczne. Średnia wieku członków tego koła jest równa:

10 / 10

Mitochondria to elementy komórki, w których uwalniana jest energia potrzebna organizmowi. W organizmie człowieka najwięcej mitochondriów jest w komórce:

Wynik poniżej 7/10 nie wchodzi w grę. Wierzymy, że Ci się uda!