Czas na quiz historyczny! Pytamy tylko o wydarzenia do XVII wieku, dasz radę?

1 / 11

Kiedy rozpoczęła się epoka średniowiecza?

2 / 11

Jakie historyczne zdarzenie miało miejsce w 622 roku?

3 / 11

W którym roku odbył się chrzest Polski?

4 / 11

Który z polskich władców doprowadził do rozbicia dzielnicowego?

5 / 11

Który cesarz został koronowany w 800 roku?

6 / 11

Na czym polegała Schizma Wschodnia?

7 / 11

Kto sprowadził Krzyżaków do Polski?

8 / 11

Ile było rozbiorów Polski?

9 / 11

W którym wieku panowała epidemia dżumy (Czarna śmierć)?

10 / 11

W którym roku Krzysztof Kolumb dotarł do Ameryki Południowej?

11 / 11

Kto zapoczątkował reformę kościoła katolickiego?

.