Czas na nowy polonistyczny! Zdobędziecie choć połowę punktów?

1 / 10

Wskaż odpowiednie końcówki imiesłowów przymiotnikowych czynnych.

2 / 10

"Wesele" - kto przyszedł do Isi?

3 / 10

Przykładami zaimków przysłownych są:

4 / 10

Z którego wieku najprawdopodobniej pochodzi "Bogurodzica"?

5 / 10

Rozpoczynanie sąsiednich wyrazów tą samą literą to:

6 / 10

Kto używał powiedzonka "Mocium Panie"?

7 / 10

"W nocy i w ciągu dnia była spora burza, ale przed wieczorem ucichła i morze się uspokoiło." Jaką częścią mowy jest słowo "uspokoiło"?

8 / 10

Jak nazywała się córka Jana Kochanowskiego, dla której pisał treny?

9 / 10

Akcent to wyróżnienie poszczególnych sylab wyrazu poprzez ich wzmocnienie. Akcent dynamiczny otrzymujemy poprzez:

10 / 10

"Syzyfowe prace" - jak na nazwisko ma mężczyzna, któremu oddano na naukę Marcinka Borowicza?

Sprawdź się!