W tym quizie o średniowieczu szansę mają tylko najlepsi. Podejmiecie wyzwanie?

1 / 9

Jakiego wydarzenie zapoczątkowało epokę średniowiecza?

2 / 9

Kto ogłosił pierwszą krucjatę?

3 / 9

Bolesław Chrobry był synem:

4 / 9

W którym roku upadło Państwo Wielkomorawskie?

5 / 9

Żona Mieszka II Lamberta miała na imię:

6 / 9

W którym roku Święty Wojciech został uznany za świętego?

7 / 9

Zjednoczenie Mongołów przez Temudżyna nastąpiło w roku:

8 / 9

Kto ustanowił Kraków stolicą Polski?

9 / 9

Rozbicie dzielnicowe Polski nastąpiło w:

Do zdobycia 9 punktów