Nowy szkolny zweryfikuje, co tak naprawdę pamiętacie ze szkoły. Gotowi?

1 / 10

Wiszące ogrody zaliczane do siedmiu cudów świata według wierzeń powstały w VIII w. p.n.e., czyli w okresie:

2 / 10

W którym z poniższych elementów budowy ciała człowieka może zachodzić zarówno oddychanie tlenowe, jak i fermentacja mlekowa?

3 / 10

Które z poniższych zdań jest prawdziwe dla wody jako związku chemicznego?

4 / 10

Człowiek jest istotą społeczną, ponieważ:

5 / 10

Są to wysoce wyspecjalizowane, krótko żyjące komórki, o kształcie dwuwklęsłych krążków. Po procesie dojrzewania nie mają jądra komórkowego. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc do tkanek. Chodzi o:

6 / 10

Zygfryd z mąki i mleka przygotował ciasto na naleśniki. Stosunek masy mąki do masy mleka w tym cieście jest równy 5:3. Ile procent masy tego ciasta stanowi masa mąki?

7 / 10

Teorię zakładającą powstanie państwa w wyniku walki klas głosił:

8 / 10

W supermarkecie pracuje więcej niż 10 osób. Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa - po 4000 zł. Średnia arytmetyczna zarobków w tym supermarkecie jest równa:

9 / 10

Główna rola witaminy A w organizmie człowieka to:

10 / 10

W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono. Ile klocków odłożono?

Nawet prymusi będą mieli kłopot ze zdobyciem kompletu punktów