Ten quiz sprawdzi, co wiesz o papieżach. Zdobędziesz chociaż 7 punktów?

1 / 10

Jak nazywa się miejscowość, z której pochodził Jan Paweł II?

2 / 10

Prawdziwe imię i nazwisko Jana Pawła II to Karol Wojtyła, wie to każdy. A jakie nosił drugie imię?

3 / 10

W którym roku Benedykt XVI został papieżem?

4 / 10

Jakie świeckie nazwisko nosił Benedykt XVI?

5 / 10

Dokąd Benedykt XVI pojechał w ramach swojej pierwszej podróży apostolskiej?

6 / 10

W którym roku papież wypowiedział słowa "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"?

7 / 10

Skąd pochodzi papież Franciszek?

8 / 10

Czego życzył pielgrzymom papież Franciszek na końcu przemówienia z 2013 roku, gdy po raz pierwszy odmówił modlitwę Anioł Pański?

9 / 10

Ilu papieżom przyznano tytuł Człowieka Roku tygodnika "Time"?

10 / 10

Ile lat miał Benedykt XVI w chwili śmierci?

W tym quizie prawie każdy może zdobyć komplet punktów.