Pora na kartkówkę! Czy w nowym szkolnym uda Ci się pochwalić intelektem?

1 / 10

Automat w 15 sekund napełnia jednocześnie 7 butelek. Ile najwięcej butelek napełni w ciągu minuty?

2 / 10

Krótkie opowiadanie o jakimś zabawnym lub niezwykłym zdarzeniu, zakończone zaskakującą, dowcipną puentą to:

3 / 10

Z drutu o długości 2,40 m trzeba wykonać szkielet sześcianu. Jaką największą długość może mieć krawędź tego sześcianu?

4 / 10

Piłka nożna. Sędzia ogłasza serię rzutów karnych, gdy:

5 / 10

W którym z poniższych zdań słowa brzmią tak samo, ale mają różne znaczenia?

6 / 10

Pierwiastek o symbolu chemicznym Zn to:

7 / 10

Każda mierzalna cecha zjawiska lub ciała to:

8 / 10

Hiacynta kupiła 4 jednakowe paczki żelek. Z 20 zł otrzymała 11,40 zł reszty. Ile kosztowała jedna paczka żelek?

9 / 10

Jak można nazwać zależność, która zachodzi pomiędzy myszą a chrząszczami?

10 / 10

Rok 1517 uznaje się za jedną z dat otwierających epokę:

Mały trening dla umysłu na dobry początek tygodnia!