Czas na styczniowy quiz historyczny! Wynik 11/11 dla prawdziwych znawców!

1 / 11

Jakie historyczne zdarzenie miało miejsce w 622 roku?

2 / 11

Na czym polegała Schizma Wschodnia?

3 / 11

W którym roku Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się na mocy Unii Lubelskiej?

4 / 11

W którym roku wybuchło powstanie listopadowe?

5 / 11

Kto sprowadził Krzyżaków do Polski?

6 / 11

Który z polskich władców doprowadził do rozbicia dzielnicowego?

7 / 11

W którym roku wybuchła wojna secesyjna?

8 / 11

Oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952-1989:

9 / 11

Jaki organ przekazał w 1918 roku całkowitą władzę Józefowi Piłsudskiemu?

10 / 11

Kto był inicjatorem marszu Czarnych Koszul?

11 / 11

22 października zawarto Sojusz Trzech Cesarzy - jakie państwa wchodziły w jego skład?

.