W nowym szkolnym komplet punktów zdobędą tylko oczytani. Jak sobie poradzisz?

1 / 10

"Granica" to powieść autorstwa:

2 / 10

Jezus Chrystus urodził się w okresie, gdy Rzym był cesarstwem.

3 / 10

Wskaż porównanie:

4 / 10

W dawnej Polsce to sformułowanie oznaczało zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi pod hasłem obrony zagrożonych swobód. Chodzi o:

5 / 10

Czym jest menora?

6 / 10

Wskaż podmiot towarzyszący:

7 / 10

Kation to jon o ładunku:

8 / 10

W latach 1434-1444 królem Polski był:

9 / 10

Ile atomów sodu znajduje się w cząsteczce chlorku sodu?

10 / 10

W pewnym trójkącie dwa kąty mają miary po 35°. Oznacza to, że trójkąt ten jest:

Postaraj się zdobyć komplet punktów!