Powtórka przed sesją! W dzisiejszym quizie akademickim o komplet będzie ciężko!

1 / 5

Równania Naviera-Stokesa opisują:

2 / 5

Najmniejsza i niepodzielna jednostka informacji kwantowej to:

3 / 5

Ledeburyt powstaje w wyniku przemiany eutektycznej i zawiera:

4 / 5

Układy, w których liczba niewiadomych reakcji podporowych jest większa niż liczba równań równowagi, nazywamy:

5 / 5

Po przekroczeniu granicy plastyczności (Re) w materiale powstają:

.