W tym quizie pytamy o słynne obrazy. Ciekawe, czy wiesz, kto je namalował?

1 / 8

Kto namalował ten obraz?

2 / 8

Kto namalował ten obraz?

3 / 8

Kto namalował ten obraz?

4 / 8

Kto namalował ten obraz?

5 / 8

Kto namalował ten obraz?

6 / 8

Kto namalował ten obraz?

7 / 8

Kto namalował ten obraz?

8 / 8

Kto namalował ten obraz?

.