Pamiętasz jeszcze coś ze szkoły? Ten quiz szkolny to zweryfikuje!

1 / 10

Walki Gladiatorów związane były z cywilizacją:

2 / 10

Kto jest autorem książki pt. "Cesarz" z 1978 roku?

3 / 10

Rozwinięcie dziesiętne ułamka 51/370 jest równe 0,1(378). Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra:

4 / 10

Co wydarzyło się najwcześniej?

5 / 10

Prędkość średnia piechura na trasie o długości 10 km wyniosła 5 km/h, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa 20 km/h. O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście?

6 / 10

Wskaż definicję wyrazu "małostkowy":

7 / 10

Po który słownik należy sięgnąć, by sprawdzić, jaki przymiotnik jest poprawnym uzupełnieniem zwrotu "mieć ____ orzech do zgryzienia"?

8 / 10

Co było skutkiem podróży Ferdynanda Magellana w latach 1519-1521?

9 / 10

Oliwka codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w °C) wyniki jej pomiarów: −2, 3, 4, 0, −3, 2, 3. Amplituda tych temperatur wynosi:

10 / 10

Który organ władzy w Polsce tworzy rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków?

10 punktów tylko dla najpilniejszych uczniów!