Pora na trening umysłu. Jak poradzisz sobie z nowym quizem szkolnym?

1 / 10

Kto jest autorem fresku pt. "Stworzenie Adama"?

2 / 10

W której części "Dziadów" Adama Mickiewicza pojawia się postać Guślarza?

3 / 10

Kunegunda kupiła trzy zeszyty i blok rysunkowy. Średnia arytmetyczna cen tych czterech artykułów była równa 6 zł. Zeszyty kosztowały łącznie 15 zł. Ile kosztował blok rysunkowy?

4 / 10

Które z poniższych państw ma dostęp do Morza Kaspijskiego?

5 / 10

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5, a cyfra setek jest o 6 mniejsza od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki?

6 / 10

Przykładem hipokorystyku jest wyraz:

7 / 10

Upadek Konstantynopola nastąpił w:

8 / 10

Na zdjęciu widoczne są wzory sumaryczne pięciu tlenków. W którym tlenku atom niemetalu przyjmuje maksymalną wartościowość?

9 / 10

Do którego rodzaju literackiego zalicza się limeryk?

10 / 10

Na północnej półkuli Ziemi znajduje się:

Kolejny tydzień zaczynamy od wysiłku umysłowego. Ile punktów zdobędziesz?