Jeśli kiedykolwiek wysyłałeś list, w tym quizie masz murowany komplet!

1 / 8

Jaką nazwę nosi list elektroniczny?

2 / 8

Szybkie rozprzestrzenienie się informacji nazywamy pocztą:

3 / 8

Dokąd biegła pierwsza w Polsce linia pocztowa?

4 / 8

W którym kraju powstała pierwsza poczta kwiatowa?

5 / 8

Dokończ tytuł filmu - "Listonosz zawsze dzwoni __".

6 / 8

Przesyłanie przedmiotów poprzez rury z wykorzystaniem sprężonego powietrza nazywane jest:

7 / 8

Dlaczego symbolem Poczty Polskiej jest trąbka?

8 / 8

Gdzie mieści się główna siedziba Poczty Polskiej?

Jaka będzie wasza odpowiedź zwrotna?