Przygotowani do sprawdzianu? To nowy polonistyczny!

1 / 10

"Kamizelka" - w jaki sposób starsza kobieta "zmniejszała" kamizelkę męża?

2 / 10

Czym w językoznawstwie zajmuje się semantyka?

3 / 10

"Ludzie bezdomni" - jak miała na imię ukochana Tomasza Judyma?

4 / 10

Czym charakteryzuje się powieść rzeka?

5 / 10

"Jądro ciemności" - z jakimi słowami na ustach zmarł Kurtz?

6 / 10

Co możemy nazwać szatą Dejaniry?

7 / 10

Kto jest autorem "Kordiana"?

8 / 10

Artystyczny środek stylistyczny, mający przekazać pewną treść niedosłownie. Jest to:

9 / 10

"Proces" - jaki okres czasu obejmuje akcja powieści?

10 / 10

Rymy żeńskie posługują się akcentem na:

Sprawdźcie swoją wiedzę!