Piekielnie trudny quiz o historii Polski. Jeśli zdobędziesz 9/12, chylimy czoła!

1 / 12

Który z wymienionych władców był pierwszym królem Polski?

2 / 12

Kto był pierwszym marszałkiem Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku?

3 / 12

W którym roku została utworzona konfederacja barska?

4 / 12

W którym wieku Rzeczpospolita Polska osiągnęła maksymalny zasięg terytorialny?

5 / 12

Który władca (wg historyków) był fundatorem zespołu klasztornego benedyktynów w Tyńcu?

6 / 12

Jakie ziemie otrzymał Władysław II Wygnaniec?

7 / 12

Który władca był koronowany w 1320 roku w Krakowie?

8 / 12

W jakich latach w Polsce walutą były marki polskie?

9 / 12

Kim był Michał Drzymała?

10 / 12

Prezydent Rzeczypospolitej w okresie od 1926 do 1939 roku:

11 / 12

Jaki organ przekazał w 1918 roku całkowitą władzę Józefowi Piłsudskiemu?

12 / 12

W którym roku wybuchło powstanie listopadowe?

.