Lekcje chemii macie dawno za sobą? Nie szkodzi, pytamy tylko o podstawy!

1 / 6

Jaką substancją chemiczną są pierwiastki?

2 / 6

Czym w chemii jest wartościowość?

3 / 6

Na czym polega sedymentacja?

4 / 6

Reakcja, w wyniku której następuje emitowanie energii przez układ do otoczenia to:

5 / 6

Występowanie danego pierwiastka w kilku odmianach nazywamy:

6 / 6

Która reakcja polega na łączeniu, a która na rozkładzie?

Zdacie celująco?